Poštovani posetioci,
asortiman naših roba prezentovan na web sajtu Nibon pak možete nabaviti po atraktivnim cenata. Kontaktirajte nas.

Linije i mašine za sortiranje, kalibriranje i pakovanje voća i povrća

Bez savremenih tehničkih rešenja linija za voće i povrće nema ni mogućnosti primene savremenih tehnologija. Proizvodni proces nakon berbe nije završen. Njegov nastavak kako talijani kažu “post racolta” a englezi “post harvest”, a mi tu fazu možemo nazvati “od berbe do tržišta”. Ova faza obuhvaća: uskladištenje u rashladnim komorama, sortiranje, kalibriranje i pakovanje.
Budućnost proizvođača voća za tržište su linije za sortiranje i kalibriranje odgovarajućeg kapaciteta koje u svojim tehničkim rešenjima nose mogućnost primene nove tehnologije. Nove tehnologije se ogledaju pre svega u mehanizovanosti i automatizovanosti procesa od ulaza do izlaza plodova završno sa pakovanjem.

Više

Mašine za pakovanje voća i povrća

Danas je više nego pre potrebno tržištu nuditi manja pakovanja voća i povrća od gramskih u posudicama do jedan, tri, pet i deset kilograma ovisno o vrsti proizvoda. Ambalažu za pakovanje treba prilagoditi svakom proizvodu kako bi se maksimalno zadržala njegova kvaliteta i prilagodili zahtevima tržišta. Konačni finansijski efekti proizvodnje u velikoj meri ovise o načinu i vrsti pakovanja, ali je savim prepoznatljiv savremeni trend trgovine voća i povrća i hrane uopšte.
A trend je savremeno i adekvatno pakovanje svežeg voća i povrća pre svega u mala pakovanja gde se inače postiže najbolja cena. Kod toga je važno poznavanje osnovnih biohemijskih procesa u voću i karakteristika pojedinih vrsta ambalaže.

Više

Zaštita savremene oprema za aplikaciju pesticida staklenicima/plastenicima

Proizvodnja povrća i cveća u zatvorenim prostorima staklenika ili plastenika je sama po sebi delikatnija i skuplja od proizvodnje na otvorenom. Zato je veoma važno da se proizvodni proces u celini mehanizuje i fizički rad svede na najmanju meru. Jedan pod poslova na kojem se nagažuje puno radne snage je zaštita od bolesti i štetnika sa raznim tipovima prskalica. Ovde se nude zamagljivači čiji se rad programira pomoću tajmera ili mikroprocesa pa rade be prisustva čoveka. Osim toga uspešnost zaštite je veća i bezbednija jer je bolje prekrivanje lista i cele biljke.Kod zamagljivanja su kapljice manje i do 10 puta od prskalica pa praktično nema curenja sa lista i zagađivanja zemljišta.

Više

Novosti i akcije

Zimska promotivna prodaja od 15. januara do 15. marta

Poruka posetiteljima

Nibon pak je organizovan na način da zadovolji sve osnovne kriterije uspešnih firmi:

  • Efikasnost u realizaciji
  • Brza i kvalitetna usluga
  • Minimalni troškovi i povoljne cene

Krajnji nam je cilj da naši klijenti budu zadovoljni kvalitetom, cenom i brzinom usluge.

Ozren Jozić, Direktor