Pakovanje s pažnjom prema okolini

Proizvodnja ekoloških ili BIO proizvoda sve više raste. Potražnja na nekim vanjskim tržištima za tim proizvodima je prilično velika, a i dalje je u porastu. Takav trend, premda sporiji je prisutan i na našim prostorima. Raste i svest o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda koje jedemo. Zato mora da se vodi sve više računa o vsrtama ambalaže u koju pakujemo naše proizvode. Posudice i razne vrste podložaka od kartona ili sličnih prirodnih materijala u koje pakujemo postaje sve više zahtev kupaca.

Ekološka amabalaža