Sedište:

Daruvarska 5, Zagreb, HR-10000

Predstavništvo za Srbiju

Sedište: Novi Sad
Prodajni prestavnik: Neda Teofanov
Telefon: 063/ 10 88 082
E-mail: panonskaint@gmail.com