Sedište:

Daruvarska 5, Zagreb, HR-10000

Predstavništvo za Srbiju

Sedište: Novi Sad Prodajni prestavnik: Neda TeofanovTelefon: 063/ 10 88 082 E-mail: panonskaint@gmail.com Web stranica: www.nibon-pak.rs