Za sortiranje, kalibriranje i pakovanje

Što i kako raditi poslije berbe – “post racolta”? Pitanje je na koje ovdje dajemo odgovor.
Ova faza ukupnog procesa proizvodnje voća i povrća je tehnički, tehnološki i fanancijski kompleksnija od same proizvodnje. Zato joj treba pristupiti sa velikom pažnjom.
Prema potrebama i zahtevima kupaca, dajemo predlog rešenja izbora mašina ili linija za sortiranje, kalibriranje:

 • Jabuke
 • Kruške
 • Breskve – nektarine
 • Kajsije
 • Mandarine
 • Trešnje
 • Paradajz
 • Paprike
 • Krompira


UNITEC LINIJE:

Firma UNITEC se prilagodila potrebama voćarstva u Srbiji, jedina ima linije za kalibriranje voća koje po tehničkim rešenjima, kvaliteti i kapacitetom odgovara malim i srednjim voćarima.

UNI_ONE

– Model linije za mala i srednja porodična gazdinstva

 • jabuke
 • kruške
 • breskve
 • nektarine
 • mandarine
 • šljiva
 • kajsija
 • paradajz
 • i druge okrugle ili ovalne vrste

Kratki opis puta plodova od ulaza do izlaza s linije:

Plodovi se iz sanduka – berača istresaju na prijemni elevator koji prenosi dalje plodove do trake za kalibriranje po težini. Kompjuter određuje frakcije koje želimo dobiti, a moguće je dobiti 12 različitih frakcija po težini odnosno krupnoći plodova sa odstupanjem +/-1g. Linija ima 5+1 izlaznih kanala za pakovanje.

Dimenzije prostora za smještaj linije:

Efektivni kapacitet:
17.000 – 20.000 plodova na sat što je adekvatno 250-300 kg/h ovisno o krupnoći
Cijena povoljna, brza isporuka, garancija i servis osigurani.
Postoje i modeli za kalibriranje po boji.
Pogodnost je da se modeli linije UNI_ONE mogu po potrebi povećavati po kapacitetu i vrstama kalibriranja.

[hr]


UNITEC – VELIKE LINIJE


Put plodova kroz liniju:
Box – palete sa plodovima se istresaju u vodeni bazen pomoću viljuškar ili robota. Iza toga plodovi prolaze četkanje i hladno ventiliranje na putu do kalibratora. Vrste kalibriranja bira kupac prema zahtevima tržišta: po težini odnosno veličini plodova, po boji te po vanjskom i unutrašnjem oštećenju.
Broj izlaznih kanala za pakovanje i broj mjesta određuje kapacitet linije. Mozak linije je kompjutorska jedinica na kojoj se podešavaju željene vrste kalibriranja.


Nacrt Modela Velike linije kapaciteta 5 tona/sat.

Orijentacione dimenzije skladišta za smještaj velikih linija su 23 x 18m.
Efektivni kapacitet: 2 – 10 i više tona na sat.
Vrste voća: jabuja, kruška, breskva-nektarina, mandarina, trešnja i drugo.
Vrste povrća: paradajz, paprike, patliđani i drugo.

Velike linije su unikati jer se rade isključivo po narudžbi i karakteristikama koje odredi kupac. Montažu vrše stručnjaci Unitec-a i servis Nibon pak-a. Osigurane su brze intervencije servisne službe kako za vrijeme garantnog roka tako i nakon isteka garancije.
Garancija 12 mjeseci i više.
[box style=”rounded” border=”full”] [/box]
[hr]

Mašina za pranje šargarepe

Za šargarepu, peršin i sl.

Pere šargarepu u rotirajućem vodoravnom bubnju. Postoji više modela mašine zavisno o veličini bubnja i kapacitetu pranja na sat. Zbog načina rada nema oštećivanja korjena.Pranje šargarepe i drugih korjenastih kultura

 • mašina za pranje s vodoravnim rotirajućim bubnjem dimenzije 820 x 2000 mm
 • automatsko prepoznavanje prepunjenja
 • automatsko zatvaranje vrata
 • modeli od inoxa ili obojenog čelika
 • kapacitet oko 1500 kg / sat


Linija za pranje šargarepe – kompletNacrt linije za pranje šargarepe – komplet

 • prijemni stol sa usipnim košem i valjkastom trakom
 • vodoravni bubanj za pranje 820 x 2000mm sa automatskim prepoznavanjem prepunjenja i zatvaranjem vrata
 • pokretna PVC traka 750 x 3500mm sa 1 pregradom, 2 pokretne skretnice i 4 klizne trake za priključak vreća za opranu šargarepu
 • glavna električna ploča

[hr]