Što i kako da radimo posle berbe voća?

Pitanje je na koje mi dajemo odgovor.

Ova faza ukupnog procesa proizvodnje voća i povrća je tehnički, tehnološki i fanancijski kompleksnija od same proizvodnje.
Zato treba da joj posvetimo veliku pažnju.

Prema potrebama i zahtevima kupaca, dajemo predlog rešenja izbora mašina ili linija za sortiranje, kalibriranje:

  • Jabuke
  • Kruške
  • Breskve – nektarine
  • Kajsije
  • Šljive
  • Trešnje
  • Paradajza
  • Paprike
  • Krompira

UNITEC LINIJE:

UNITEC GROUP je lider među proizvođačima savremenih visokotehnoloških rešenja kalibratora i sortirki za voće i povrće. Od manjih kapaciteta do najvećih linija i do 10 tona na sat.

UNI_ONE_SPEED10 UNI_ONE_SPEED9 UNI_ONE_SPEED8 UNI_ONE_SPEED7 UNI_ONE_SPEED6

Svojom širokom paletom tehničko-tehnoloških rešenja, linije UNITECA mogu sortirati veliki broj svežeg voća i povrća, od najmanjih do najvećih kapaciteta. Ovisno o zahtevima Vaših kupaca, sortiranje se može obaviti po težini, volumenu, boju, vanjskoj ili unutrašnoj kvaliteti ploda… ili u nekim od navedenih kombinacija. Svaka linija radi se prema baš Vašim potrebama. Bez obzira na Vaš kapacitet, najmanji ili najveći, možemo Vam ponuditi rešenje. A rast Vaše proizvodnje pratiti možemo nadograđivanjem postojećih kapaciteta.
Mi smo orijentisani na kvalitetu Vaših proizvoda. Ako Vaš proizvod zadovoljava visoke standarde očekivanja Vaših kupaca, onda smo dobro odradili naš dio posla.
Kako bi Vaš rad bio besprekoran, mi smo stalno dostupni našim klijentima. UNITEC-ov ured za odnose s klijentima, otvoren je putem telefonskih linija 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

UNITEC se jedini prilagodio realnim potrebama voćarstva Srbije i nudi vam linije manjih kapaciteta koje zadovoljavaju manja i srednja voćarska gazdinstva.


UNI_ONE – model linije za mala gazdinstva (već od 800 – 1000kg/h)

UNI_ONE je elektronski kalibrator sa jednim kanalom idealan za sve proizvođače voća i povrća manjih proizvodnih kapaciteta, sa najinventovnijim
tehnološkim rešenjima.
TEHNOLOGIJA: Transportni sistem ‘čašica’ visoke prilagodivost vrši selekciju po težini. Program selekcije podešen je na mikrokomjuteru (MIC) koji je veoma
jednostavan i intuitivan za upotrebu. Kalibriranje plodova je veoma precizno, uz minimalna odstupanja od ± 1 gram.
DELIKATNOST: Svesni da Vaši plodovi zahtevaju najveći stepen pažnje, napravili smo veoma mekane i delikatne postepene izlaze, koji sprečavaju
iznenadna iskakanja plodova što garantuje maksimalnu nežnost zapakovanom proizvodu. Kalibrirani plodovi preuzimaju se na stolovima za pakovanje.
Izlazi plodova na stolove za pakovanje se vrlo jednostavno podešavaju.
UNIVERZALNOST: UNI_ONE© može da kalibrira veoma širok spektar voća i povrća kao što su na primer: jabuke, pojedine vrste kruške, breskve, nekatarine,
kajsije, šljive, paradajz, luk…
EKONOMIČNOST: veoma niski troškovi održavanja zahvaljujući jednostavnošću tehnologije i funkcionalnos projektovanih mehaničkih delova te
jednostavno održavanje sa vrlo malim troškovima. Primenom kalibratora Uni_One znatno se smanjuju troškovi pakovanja u odnosu na selekciju i
pakovanje sa ručnom radnom snagom, a dobija se puno bolja ujednačenost plodova što garantuje bolju prodaju na tržištu.
UNI_ONE_SPEED10
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Klasiranje po težini: do 12 frakcija
Selekcija težine: veoma inovativan sistem merenja.
Preciznost: ± 1 g
Kapacitet: od 800 – 1000 kg/ sat
Broj kanala: 1
Broj izlaza: 6 (5+1)
PRIPREMA
Jedna traka dužine L= 1500 mm, traka za snabdevanje praznih gajbica, podrška za snabdevanje punih gajbica, 5+1 izlaz (na desno ili levo, u zavisnost od Vašeg prostora), minikompjuter MIC sa ugrađenim softwerom.
Opciona ponuda: mali termički štampač.

UNI_TWIN model linije za srednja gazdinstva (već od 800 – 1000 kg/h)

TEHNOLOGIJA: UNI_ONE Speed© i UNI_TWIN Speed© su elektronski kalibratori sa ‘čašicama’ veoma visokih performasi. Pouzdanost koju može da ima
proizvođač, za selekciju po težini, je veoma visoka zahvaljujući najnovijem mernom sistemu sa ćelijama na punjenje veoma visoke preciznosti. Baš ova
karakteristika čini da su kalibratori UNI_ONE speed© i UNI_TWIN speed© idealno rešenje za svo sferično voće kao što su: jabuke, kajsije, šljive, nektarine,
breskve, jabuke, paradajz i luk. Odlična prilagodnjivost ovih mašina čine od istih baš to da su savršene za male i srednje proizvođače. Trake koje su rađene
po zadnjoj tehnologiji su omogućile da se dobije veoma visok faktor opterećenja čak do 40% i tom povećaju ukupne performanse mašine u odnosu na
prethodne verzije.
DELIKATNOST: kompletna zaštita plodova je garantovana sistemom za postepenu selekciju i izlazima proizvoda sa trake bez iznenadnih iskakanja i uz
maksimalnu pažnju.
PROFITABILNOST: Smanjenje troškova od 30 do 50% i objektivno povećanje kvaliteta plodova, selektovanog proizvoda i izbegavanje korišćenja ne stručne
radne snage.
EKONOMIČNOST: veoma niski troškovi održavanja zahvaljujući jednostavnošću tehnologije i funkcionalnost projektovanih mehaničkih delova, te jednostavno
održavanje sa vrlo malim troškovima.
UNIVERZALNOST: UNI_ONE© može da kalibrira veoma širok spektar voća i povrća kao što su na primer: jabuke, pojedine vrste kruške, breskve, nekatarine,
kajsije, šljive, paradajz, luk…
KONTROLA SA MINI KOMPJUTERA MIC SA UGRAĐENIM SOFTVEROM
Klasiranje po težini: do 12 frakcija.
Potencijal: do 36.000 sektora/sat za svaki kanal.
Broj kanala:
n. 1: UNI_ONE speed©
n. 2: UNI_TWIN speed©
Broj izlaza: do 13 (12+1)
Strana predodredjena za izlaze: desna ilileva (u zavisnosti od Vašeg prostora)
Opciona ponuda: Mali termički štampač.
UNI_ONE_SPEED10

UNICAL_200 model linije za trešnju (već od 500kg/h)

TEHNOLOGIJA: Voće malih dimenzija zahteva delikatnu i iznimno pažljivu obradu. UNICAL_200 garantuje upravo takvo kalibriranje i to po veličini, boji,
spoljnom ili unutrašnjem oštećenju uz maksimalnu brzinu obrade (18 plodova po sekundi). UNICAL_200 je naš odgovor na zahteve tržišta za linijom za
trešnju koja bi smanjila troškove ručnog pakovanja. Transportni sistem na patetniranim valjcima “INTELL-A-VEYOR” i izlazi na stolovima za pakovanje,
omogućuju veliku preciznost kalibriranja (odstupanje 0,25 mm).
Zahvaljujući NIR tehnologiji (near infra red), Unical_200 se može isporučiti i sa selekcijom plodova po unutrašnjoj i spoljnom kvalitetu ploda.
DELIKATNOST: Svakom plodu prilikom obrade pružena je kompletna zaštita od mogućih oštećenja. Zahvaljujući vrhunskim tehnologijama Unical_200 je
najprodavaniji kalibrator za trešnju u celom svetu.
PROFITABILNOST: smanjene troškova od 30 do 50% i objektivno povećanje kvaliteta rada, selektovane količine voća i smanjenje ne stručne radne snage.
Ova vrlo uspješna tehnologija značajno smanjuje nedostatke koji se javljaju kod ručnog sortiranja, sa značajnim uštedama u troškovima obrade.
EKONOMIČNOST: veoma niski troškovi održavanja zahvaljujući jednostavnošću tehnologije i funkcionalnost projektovanih mehaničkih delova.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalibriranje po veličini: bez ograničenja.
Klase boja: bez ograničenja.
Kalibriranje po boji: srednje i/ili procentualno sa mogućnosti kombinacije dva sistema.
Preciznost: povećana preciznost sa optičkim kalibrom [0,25 mm).
Potencijal: 25 plodova /sec. Po kanalu.
Kapacitet: 500-600kg/h
Broj kanala: 1, 2, 4, 6 ili 8.
Broj izlaza: bez ograničenja.
MODELI
UNICAL_200 O
Klasifi kacija sa optičkim kalibrom
UNICAL_200 OC
Klasifi kacija sa optičkim kalibrom i po boji.
UNI_ONE_SPEED10UNITEC – VELIKE LINIJE

Put plodova kroz liniju:
Box – palete sa plodovima se istresaju u vodeni bazen pomoću viljuškari ili robota. Iza toga plodovi prolaze četkanje i hladno ventilisanje na putu do kalibratora. Vrste kalibriranja bira kupac prema zahtevima tržišta: po težini odnosno veličini plodova, po boji te po vanjskom i unutrašnjem oštećenju.
Broj izlaznih kanala za pakovanje i broj mesta određuje kapacitet linije. Mozak linije je kompjutorska jedinica na kojoj se podešavaju želene vrste kalibriranja.


Skica Modela Velike linije kapaciteta 5 tona/sat.

Orijentacione dimenzije skladišta za smeštaj velikih linija su 23 x 18m.
Efektivni kapacitet: 5 – 10 i više tona na sat.
Vrste voća: jabuka, kruška, breskva-kajsija, mandarina, trešnja i drugo.
Vrste povrća: paradajzi, paprike, patliđani i drugo.

Velike linije su unikati jer se rade isključivo po narudžbi i karakteristikama koje odredi kupac. Montažu vrše stručnjaci Unitec-a i servis Nibon pak-a. Osigurane su brze intervencije servisne službe kako za vrijeme garantnog roka tako i nakon isteka garancije.
Garancija 12 meseci i više.

HYDRO COOLERI

Primena tehnologije predhlađivanja voća i povrća

Za očuvanje kvalitete i svežine voća i povrća važna je primena tehnologije predhlađivanja odmah nakon berbe.

Predhlađivanje je postupak brzog hlađenja u uređaju koji se zove Hydrocooler. Za ovu se tehnologiju često govori kao “šokiranje” ili “šok” hlađenje jer se u roku od cca. 15 minuta temperatura plodova na primer trešnje ili breskve snižava sa +30°C na +2°C.

Takvim naglim ohlađivanjem zaustavljaju se biohemijski procesi raspadanja do trulenja. Treba naglasiti da istog časa nakon berbe započinje proces propadanja, čija brzina ovisi o temperaturi ploda.

Proces se ne može zaustaviti drugčije osim “šokiranjem” hladnom vodom ili hladnim zrakom”

Bitna je razlika između ta dva pojma zaustavljanje procesa je jedno (hidro cooler) a drugo je usporavanje procesa (hladnjača). Uvek treba imati na umu da su temperature plodova u berbi 25 – 30°C. Nakon izvršenog predhlađivanja voće ili povrće može biti u običnim komorama hladnjače standardnog režima 30 – 40 dana bez promjena kvalitete. Neki kupci naročito inozemni neće više naručivati neke vrste voća ili povrća ako nisu tretirane u hydro cooleru.

Tipovi stabilnih Hydro coolera

Kapacitet (kg/h) Ulazna snaga kW (50Hz/380V) Težina (kg) Dimenzije (mm)
2500 10 4000 2300 x 7000 x 2450
3000 10 4500 2300 x 7000 x 2450
4000 15 5000 2300 x 8000 x 2450
5000 15 6000 2300 x 8000 x 2450
6000 15 7000 2300 x 9000 x 2450

Tipovi mobilnih Hydro coolera

Kapacitet (kg/h) Ulazna snaga kW (50Hz/380V) Težina (kg) Dimenzije (mm)
2500 60 4000 2300 x 7000 x 2450
3000 70 4500 2300 x 7000 x 2450
4000 80 5000 2300 x 8000 x 2450
5000 100 6000 2300 x 9000 x 2450
6000 120 7000 2300 x 9000 x 2450

Hydro cooleri kao i linije za pranje, sortiranje, kalibriranje i pakiranje voća i povrća spadaju u tehnologije poslije berbe, talijani bi rekli “post racolta”. NJihovo korištenje donosi veliku korist onima koji ih primjenjuju no unatoč tome počinjemo ih koristiti tek kada nam netko naredi npr. tržište – kupac.