Ključ uspeha se nalazi u primeni novih tehnologija.

SAVREMENA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA REŠENJA LINIJA ZA SORTIRANJE, KALIBRIRANJE I PAKOVANJE

Linije za kalibriranje i pakovanje su nužna stepenica u procesu pripreme za tržište. Bez njih je teško postići kvalitetnu pripremu za zahtevno tržište. Prošlo je vreme kada je na tržištu prolazilo ne sortirano, ne kalibrirano i na odgovarajući način upakovano voće i povrće.

Zašto voćari na primer nebi sa 100, 200, 300 i više tona voća godišnje išli na manje linije za kalibriranje i pakovanje. Za prmjer navodimo liniju za jabuku kapaciteta već od 250kg/sat.
Završna faza na takvim linijama je pakovanje u kartonske kutije s podlošcima (alveole) .

Svakom se proizvođaču postavlja pitanje dali dovoljno brzo prihvaća nove tehnologije?

Ako se na tržištu ne postižu dobri rezultati, trebamo se zapitati što je razlog, zašto nismo konkurentni, u kojoj fazi prizvodnog ciklusa ne koristimo iste ili slične tehnologije kao Evropski prizvođači.

TEHNOLOGIJA PREDHLAĐIVANJA – HIDROKULERI


Za dobru kvalitetu plodova i njihovu trajnost važno je zaustaviti biohemijske procese raspadanja (trulenja) čija brzina zavisi od temperature. To se neće dogoditi u rashladnoj komori hladnjače na temperaturi 0 – 5 stepeni, već se taj proces može samo usporiti.
Zaustavljanje procesa raspadanja može se dogoditi samo ako plodove odmah nakon berbe izložimo “šok terapiji” hladnim vazduhom ili hladnom vodom i u kratkom vremenu od 15-20 minuta snizimo temperaturu ploda sa 25-30 stepeni na 3-5 stepeni.
Amerikanci tako rade već više od 60 godina, a razvijene evropske zemlje više od 40 godina. Neke osetljivije vrste voća i povrća naročito trebaju tretiranje u Hidrokuleru, kao što su:

  • breskva
  • kajsija
  • trešnja
  • šargarepa i dr.

Primena ove tehnologije je naročito važna ako se ovi proizvodi otpremaju na udaljenija tržišta.
Voće i povrće propada zbog njihovog metaboličkog delovanja koje sledi posle berbe. Metabolizam voća se manifestira na makroskopski način preko disanja i isparavanja vodene pare i proizvodnje etilena. U letnom periodu visoke tempereture za posledicu imaju ne samo smanjenje kvalitete proizvoda, nego i gubitke na težini zbog dehidriranja.
Smatra se na primer da jagode, breskve i trešnje ako se brzo nakon berbe ne spusti im temperatura, mogu kalirati do 10% svoje težine.
Princip je da se nakon berbe najbrže što može plodovi se podvrgnu tretiranju u Hidrokuleru, te spusti temperaturu u celoj dubini ploda na 3-5 stepeni. Nakon te “šok terapije” breskva i drugo može u hladnjači čekati prodaju i više od mesec dana a da ne dođe do gubljenja kvalitete.
Postoje dva osnovna sistema, odnosno načina za brzo sniženje temperature ploda:
1. Vazduhom (vakum kuling)
2. Hladnom vodom (Hidro kuling)

Hlađenje vazduhom (vakum kuling) koristi se uglavnom kod proizvoda manjeg volumena kao na primer: grožđe, jagode, maline, kupine, borovnice i neke vrste povrća i cveća.

Hladnom vodom (hidrokuling) hlade se proizvodi većeg volumena kao na primer: dinja, breskva, kajsija,
kruška, trešnja, šargarepa, paradajz, salate i drugo.

Postoje dva tipa Hidrokulera:

  • Mobilini na kamionu različitih kapaciteta od 2500-5000 kg/h sa smanjenjem temperature sa +30 na +2 ili +4 stepena
  • Stabilni različitih kapaciteta od 2500-5000 kg/h sa smanjenjem temperature sa +30 na +2 ili +4 stepena

Veći proizvođači i trgovci ne bi trebali dugo razmišljati dali primenjivati ovu tehnologiju koja donosi bolju poziciju na tržištu i veće komercijalne efekte.